Kontener techniczny

Koncepcja

Wysokiej jakości technologia wymaga stabilnego, bezpiecznego miejsca do zainstalowania. Dlatego też od ponad 10 lat w naszej ofercie znajduje się betonowy kontener techniczny. Dostarczany jako komplet, wraz z nieprzepuszczalną, bezpieczną dla środowiska podłogą, podłączoną do separatora ścieków zgodnie z normą § 19 WHG.

Otwory wentylacyjne zaprojektowano tak, aby uniemożliwić wyrządzenie szkód przez osoby trzecie. Wygodne miejsce do konserwacji, dozorowania i ochrony drogiej maszynowni myjni przed szkodliwymi warunkami atmosferycznymi oraz wahaniami temperatur.